Tag Archives: cry on my shoulder

Bài hát: Cry on my shoulder

Lời Ngoại Cry On My Shoulder | Deutschland Sucht Den Superstar Cry On My Shoulder If the hero never comes to you If you need someone you’re feeling blue If you’re away from love and you’re alone If you call your friends and nobody’s home ...

Bài hát: Cry on my shoulder

Lời Việt Em nói rằng em đang tuyệt vọng Đã hết tất cả thật rồi Em đang tìm cho mình chỗ trong cuộc sống thường nhật này Chẳng ai coi em là bạn nữa Chẳng ai thậm chí biết tên em là gì? Em chỉ ...