Tag Archives: chống hack nick

Phòng chống bị hack nick trên Facebook (phần 2)

Ở phần 1 chúng tôi đã nêu thủ thuật hack nick người dùng trên Facebook. Phần này chúng tôi sẽ nêu ra cách truy cập Facebook an toàn. Để lướt Facebook an toàn và không bị hack nick, người dùng cần làm những bước thiết ...