Tag Archives: chọn con rể

Phương lão bà chọn con rể

Có một gia đình nọ họ Phương, người đàn ông chủ gia đình tên là Phương Xương, khi còn sống ông nhờ vào làm nghề kinh doanh vải bông và có cuộc sống sung túc. Nhưng ông Phương Xương sớm qua đời, trong nhà chỉ ...