Tag Archives: Chòm sao

Tinh vân có hình mặt người sống động

Vẻ đẹp của tinh vân thường khiến cho con người ta tưởng tượng ra được rất nhiều thứ. Gần đây, “Thám tử UFO” đã ghi lại kết cấu hình mặt người của Tinh vân Carina Nebula khiến chúng ta thêm một lần nữa cảm nhận ...