Tag Archives: Cho vay ngoại tệ

vay ngoai te

Mở lại cho vay ngoại tệ hỗ trợ xuất khẩu

Từ ngày 1/6/2016, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mở lại tín dụng ngoại tệ đối với các doanh nghiệp xuất khẩu có nguồn thu bằng ngoại tệ, quyết định này được các chuyên gia và doanh nghiệp cho là tích cực hỗ trợ sản ...

Năm 2015 ngân hàng cho vay ngoại tệ như thế nào

Trước thông tin từ 2015 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sẽ quy định dừng cho vay ngoại tệ, các doanh nghiệp đang rất hoang mang. Thực tế NHNN vẫn tiếp tục cho phép các tổ chức tín dụng (TCTD) được tự quyết cho ...