Tag Archives: cho vay

Người vay tiêu dùng đang bị “chặt” lãi suất cao

Hiện nay, các ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, từ đó lãi suất cho vay đầu ra cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, các công ty tài chính vẫn cho vay với mức lãi suất cắt cổ. Thị trường cho vay tiêu dùng đang ...