Tag Archives: chợ người

‘Chợ người’

‘Chợ người’ – nơi không có gì để bán ngoài sức người. Nơi không chỉ người ngoại tỉnh mà cả nông dân vùng ven thủ đô cũng trôi dạt lên kiếm sống, vì thiếu đất, hết đất…  Phan A tổng hợp Xem thêm: Nông dân “chết ...