Tag Archives: China Unicom

China Unicom bị phát hiện do thám người dùng

China Unicom là một trong những công ty viễn thông nhà nước lớn nhất của Trung Quốc có hệ thống nghe lén điện thoại và theo dõi vị trí của người sử dụng. Các kết quả nghiên cứu được đăng ngày 08/01 bởi một người ...