Tag Archives: Chiêu hồn

Rốt cuộc gọi hồn thực sự có tồn tại không?

Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe nói đến thuật gọi hồn hay còn gọi là chiêu hồn. Trong “Bổ lục ký truyện” cũng từng có câu chuyện kể về việc này như sau: Thời xưa, có một vị phủ doãn Giang Lăng tên là Vương ...