Tag Archives: Chiến Quốc

Ảnh minh họa

Bao dung người khác là tạo phúc báo cho chính mình

Phật gia giảng một đời tích của cải chẳng bằng hành thiện, tích phúc báo. Không có phúc báo làm gì cũng hỏng, đi xin ăn cũng chẳng ai cho. Vậy làm sao để tích được phúc báo cho mình? Mạnh Thường Quân, sống về ...

‘Tứ đại quân tử’ nổi tiếng thời Chiến Quốc

Thời Xuân Thu Chiến Quốc của Trung Hoa xuất hiện rất nhiều nhân tài. Đây cũng là thời kì chứng kiến sự mở rộng to lớn về văn hóa và trí thức ở Trung Hoa đồng thời xuất hiện “tứ đại quân tử” nổi tiếng. Vậy ...