Tag Archives: chiếc lá

Thơ: Ngõ vắng

NGÕ VẮNG Đời ồn ào bãi chợ, bến xe Còn ai nữa cứ mãi là ngõ vắng Ai từng sợ vòng vèo, heo hút lắm Ai có đường mà chẳng dễ lại qua. Cơn gió chiều dịu mát một vùng xa Vẫn chẳng thể lọt ...