Tag Archives: chi tiêu công

Xe công và thể diện của người làm ‘quan’

Những câu chuyện thời sự cứ dồn dập nối tiếp nhau. Trong khi lo lắng về nợ công chưa lắng xuống, thì những khối công trình công nghìn tỷ lại tiếp tục ra nghị trường… Giữa lúc ấy, câu chuyện về thể diện của người ...