Tag Archives: chăn nuôi

Thương lái hưởng lợi hơn nông dân chăn nuôi gia cầm

Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam, Cục Chăn nuôi, Viện Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông nông đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Tăng cường năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trước thềm ...

Lại chuyện con lợn gánh 51 loại phí và lệ phí

Do có quá nhiều hiện tượng phí chồng phí trong chăn nuôi, ngành nông nghiệp và các cơ quan liên quan đã nhiều lần đề nghị cắt giảm các loại phí và lệ phí, nhưng thực tế cho thấy vẫn còn rất nhiều khoản phải ...

Sản xuất nông nghiệp đang dậm chân tại chỗ

Là một nước nông nghiệp, có 70% dân số sống ở nông thôn, nhưng sau 30 năm mở cửa, 40 năm độc lập, 70 năm khởi nghĩa Tháng Tám, Nông nghiệp Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn như sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, ...