Tag Archives: CCTV

Apple từng cúi đầu trước Trung Quốc như thế nào?

Nếu Steve Jobs còn sống thì Apple có lẽ sẽ không bao giờ làm điều họ đã thực hiện tại Trung Quốc 3 năm trước. Vấn đề là, chính quyền Trung Quốc không thích người dân Trung Quốc được tự do truy cập Internet. Nếu ...