Tag Archives: cây thế giới Yggdrasil

Thần thoại Bắc Âu về cây thế giới Yggdrasil

Thần thoại Bắc Âu về cây thế giới Yggdrasil đã được tìm thấy trong tập tài liệu “Sách của Vua”, cho thấy cái nhìn của người xưa về thế giới, thần thoại, hiện tại và tương lai… Năm 1643, một vị giám mục tên Brynjolf Sveinsson ...