Tag Archives: Cây Sachi

Sachi – loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao

Hội thảo “Đánh giá tiềm năng phát triển cây Sachi (Sacha Inchi) tại Việt Nam do Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Sacha Inchi Việt Nam tổ chức ngày 21/8. Gần đây cây ...