Tag Archives: cá mú

Họ cùng nhau đi câu cá, khi kéo lên là một con cá lớn…

Một nhóm người đi câu cá tại Naples Pier, vịnh Mexico, không ngờ lại câu được một con cá đặc biệt. Khi cá cắn câu, nhóm người dồn hết sức để kéo lên nhưng vẫn không có kết quả, thậm chí cần câu cũng gần như bị ...