Tag Archives: cá chết Hồ Tây

Các chỉ đạo nổi bật của Chính phủ tuần qua

Tuần này, từ 3-7/10 có những chỉ đạo nổi bật của Chính phủ như: xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng; mức thu lệ phí môn bài; làm rõ nguyên nhân cá chết ở hồ Tây; Bộ Công thương ...