Tag Archives: bút 3D

Bút vẽ 3D trong không khí (Video)

3Doodler – một sản phẩm công nghệ của Mỹ là tên gọi của loại bút đặc biệt có thể vẽ trực tiếp những hình ảnh mà bạn muốn biểu đạt vào không khí, tạo ra các vật thể trong không gian 3 chiều. Bút vẽ 3Doodler ...