Tag Archives: business

Truyện cười: Kinh doanh

Bố: Bố muốn con lấy người con gái bố muốn Con trai: Không Bố: Đó là con gái của Bill Gates Con trai: Thế thì được ạ Người bố đến chỗ Bill Gates Người bố: Tôi muốn con gái ông lấy con trai tôi Bill ...