Tag Archives: biến dị

9 bức tranh phản ánh hiện thực chua chát của xã hội hôm nay

Chúng ta đang sống trong một thế giới hòa bình và thịnh vượng với công nghệ kỹ thuật hiện đại phát triển. Tuy nhiên, liệu đó có thực sự là tốt đẹp, hay chúng ta đang tự đánh lừa mình bởi chiếc ‘vỏ bọc hoàn hảo’ của một xã ...