Tag Archives: Biếm họa

Thế giới quanh bạn qua những bức tranh ấn tượng

Thế nào là cá nhân? Xã hội là gì? Và chúng ta đang đi đâu vậy?… Rất nhiều những dấu hỏi chấm như vậy sẽ hiện ra khi bạn chiêm ngưỡng các tác phẩm của nhà nghệ sĩ biếm họa nổi tiếng người Ba Lan, ...