Tag Archives: bị sa thải

8 loại tính cách sẽ làm bạn dễ bị sa thải

Dù bạn làm việc gì, bạn cố gắng thử đặt mình vào vị trí của người lãnh đạo cấp trên, họ sẽ nghĩ gì về nhân viên của mình, rất có khả năng bạn sẽ bị sa thải nếu có những tính cách không tốt ...