Tag Archives: Bắc Tống

Lòng bác ái của Tô Thức

Tô Thức thời Bắc Tống được xem là “tam tuyệt” (giỏi về thơ, tản văn, và thư pháp); ông thích sống đạm bạc, tính cách phóng khoáng, tấm lòng độ lượng, dù rơi vào nghịch cảnh, lòng trung quân yêu dân vẫn giữ trọn không ...