Tag Archives: Bắc Âu

Thần thoại Bắc Âu về cây thế giới Yggdrasil

Thần thoại Bắc Âu về cây thế giới Yggdrasil đã được tìm thấy trong tập tài liệu “Sách của Vua”, cho thấy cái nhìn của người xưa về thế giới, thần thoại, hiện tại và tương lai… Năm 1643, một vị giám mục tên Brynjolf Sveinsson ...

Người Bắc Âu từng đến Canada 3000 năm trước?

Hằng trăm biểu tượng kỳ lạ được khắc trên một phiến đá vôi có kích thước 30m x 55m (bằng 1/3 sân bóng đá) đã được tìm thấy tại thành phố Peterborough, Canada. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, những chữ hình tượng này đã ...