Tag Archives: bà nội

1 mẹ nuôi 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi 1 mẹ?

“Những ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không.”  Cha tôi mắt đỏ ngầu quát lên: “Chúng mày quá đáng nó vừa thôi, mẹ là mẹ chung, vì mỗi chuyện đó mà cũng mang ra cãi nhau ...