Tag Archives: axit sunfuric

axit sunfuric

Video: Trộn đường với axit sunfuric, và kết quả là…

Một kênh YouTube đã đăng tải một video đổ axit sunfuric vào đường. Đầu tiên, người thí nghiệm đổ đường vào bên trong một chiếc cốc thủy tinh, sau đó đổ dung dịch axit vào đó. Hỗn hợp axit và đường tạo nên một khối ...