Tag Archives: almost và mostly

Phân biệt most, most of, almost và mostly

Most Most là tính từ (adj), bổ nghĩa cho danh từ. Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết Ví dụ: Most children like playing and hate being given homework. Hầu hết trẻ em thích vui chơi và ...