Tag Archives: Alibaba

Công ty Alibaba

Alibaba! Tôi bảo rồi mà không nghe!

Vài tháng trước, tôi từng làm một tập phim về công ty khổng lồ Alibaba của Trung Quốc. Alibaba, được xem là sự kết hợp khổng lồ từ Amazon, eBay và Paypal, đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng lớn nhất chưa ...