Tag Archives: Akrit Jaswal

Những thần đồng nhỏ tuổi làm cải biến thế giới

Những thần đồng này đều là những người có khả năng rất đặc biệt đến mức mà chúng ta khó có thể tin được. Điểm chung của họ đều là phát triển tài năng từ khi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả những bạn bè ...