Tag Archives: adj

165 tính từ cơ bản nhất trong tiếng Anh (Phần 1)

Sau đây là danh sách các tính từ quan trọng và phổ biến nhất trong tiếng Anh cùng câu ví dụ cho mỗi từ. Chỉ với 165 từ này trong tay, bạn sẽ có thể giao tiếp về rất nhiều các chủ đề khác nhau.  ...