Opportunity (n)- /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: cơ hội

Knock (v)- /nɑːk/: gõ, đạp

Present (v)- /pri’zent/ : trình diện, phô ra, lộ ra

Beat down (v) – /biːt daʊn/: hạ gục, đánh gục, đánh bật

“Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.” – Kyle Chandler

“Cơ hội không gõ cửa, nó tự mình hiển lộ khi bạn đánh bật được cánh cửa.” – Kyle Chandler

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: