Power(n)- /’pauə/: sức mạnh, khả năng, quyền lực

Find (v)- /faind/: tìm thấy, tìm được

Beauty (n)- /’bju:ti/: vẻ đẹp, cái đẹp

Humble (adj)- /’hʌmbl/: khiêm tốn,  nhún nhường

 

The power of finding beauty in the humblest things makes home happy and life lovely – Louisa May Alcott.
Khả năng tìm được cái đẹp trong những điều nhỏ bé nhất khiến gia đình trở nên hạnh phúc và cuộc đời trở nên đáng yêu.

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: