Get (v) – /get/: được, có được, gặt hái

Achieve (v) – /ə’tʃi:v/: đạt được, dành được

Goal (n) – /goul/: mục tiêu

Become (v) –  /bi’kʌm/: trở thành, trở nên

What you get by achieving your goals, is not as important as, what you become by achieving your goals – ZIG ZIGLAR

Điều bạn gặt hái được bằng việc đạt được mục tiêu không quan trọng bằng con người bạn trở thành khi đạt được mục tiêu

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: