To heal a wound you need stop touching it. – Steve Maraboli

Để làm lành vết thương bạn cần phải ngừng động vào nó.

Heal (v) – /hiːl/: hàn gắn, làm lành

Wound (v) – /wuːnd/: vết thương

Touch (v) – /tatʃ/ động chạm, sờ vào

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: