Star can’t shine without darkness – Annie Solomon

Vì sao không thể sáng mà không có bóng tối.

Star (n) – /stɑːr/: ngôi sao

Shine (v) – /ʃaɪn/: tỏa sáng

Darkness (n) – /’dɑ:knis/: bóng tối

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: