Các bạn cùng luyện tập hai bài test nhỏ dưới đây nhằm tăng cường vốn từ vựng và ngữ pháp câu.

Bài 1

Bài 2

Đáp án:

1. 1.d, 2.d, 3.c, 4.b, 5.c, 6.c

2. 1.b, 2.d, 3.c, 4.c, 5.a, 6.d

 

Bài Liên Quan

Quảng Cáo:

loading...

Clip hay: