Câu chuyện Nhà thờ Đức Bà Paris và những quả chuông vĩ đại ngân vang ở nốt Đô thăng nhiều thế kỷ…

Câu chuyện Nhà thờ Đức Bà Paris và những quả chuông vĩ đại ngân vang ở nốt Đô thăng nhiều thế kỷ…

“Tôi muốn đưa tới lịch sử vĩ đại mà cả thế giới đều biết… Ai mà biết được, điều này có thể mở ra cho tôi phần còn lại của ...

Ai là người đã phát hiện ra châu Mỹ trước cả Colombo?

Các nhà khảo cổ học phát hiện được nhiều đồ tạo tác cho thấy người châu Phi đã sống ở châu Mỹ thời tiền – Columbo, tại các địa danh như Tiahuanaco và Valdivia. Các nhà nghiên cứu văn khắc và các nhà khảo cổ ...