Học từ vựng qua danh ngôn

Life is a succession of lessons which must be lived to be understood. – Helen Keller Cuộc sống là một chuỗi bài học mà bạn cần phải sống mới hiểu được. Succession (n) –  /səkˈseʃ.ən/ : chuỗi, sự kế tiếp Lesson (n) –  /ˈles.ən/: bài ...

Học từ vựng qua danh ngôn

We could never learn to be brave and patient, if there were only joy in the world. – Helen Keller Chúng ta không bao giờ có thể học để trở nên dũng cảm và nhẫn nại nếu chỉ có niềm vui trên thế gian này. Brave ...

Truyện ngụ ngôn: A Wise Old Owl (Con cú thông thái)

A wise old owl (Con cú thông minh) There was an old owl that lived in an oak. Everyday he saw incidents happening around him. Yesterday he saw a boy helping an old man to carry a heavy basket. Today he saw a girl shouting ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Forgive yourself for your faults and your mistakes and move on. – Les Brown Hãy biết cách tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân mình và bước tiếp. Forgive (v) – /fɚˈɡɪv/ : tha thứ Fault (n) – /fɑːlt/: lỗi lầm (thường ...

Học từ vựng qua danh ngôn

There are more men who have missed opportunities than there are who have lacked opportunities. – La Beaumelle Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội, chứ không có những người không có cơ hội. Miss (v) – /mɪs/: lỡ, trễ Opportunity (n) – /ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/: ...

Truyện cười song ngữ: Always let the boss speak first

Học tiếng Anh qua truyện cười là một phương pháp học rất hiệu quả, không chỉ giúp người học cảm thấy thư giãn mà còn tiếp thu được những từ mới, cấu trúc một cách tự nhiên. Always let the boss speak first Once, Boss, ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Maybe it’s not always about trying to fix something broken. Maybe it’s about starting over and creating something better. – Unknown Author – Không nhất thiết phải luôn cố gắng sửa chữa những thứ đã đổ vỡ. Bạn vẫn có thể bắt đầu làm lại ...

Truyện cười song ngữ: Interview (Cuộc phỏng vấn)

Chúng ta cùng thư giãn và học thêm một số từ mới với câu truyện cười song ngữ sau đây nhé! Interview  Interviewer: There are 500 bricks on a plane. You drop one outside. How many are left? Applicant: That’s easy, 499. Interviewer: What are ...

Học từ vựng qua danh ngôn

The golden rule for every businessman is this: “Put yourself in your customer’s place”. – O.S. Marden – Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng. Golden (n) – /ˈɡoʊl.dən/: vàng Rule (n) – /ruːl/: quy ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Every hour of lost time is a chance of future misfortune. – Bonaparte Napoleon Mỗi một giờ mất đi là một dịp cho sự rủi ro ở tương lai. Hour (n) – /aʊr/: giờ Chance (n) – /tʃæns/: cơ hội, dịp Future (n)- /ˈfjuː.tʃɚ/: tương ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Yesterday is but a dream and tomorrow is only a vision. But today well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of hope. – Unknown Author – Ngày hôm qua chỉ là một giấc mơ và ngày mai chỉ ...

Thư giãn với những câu đố vui tiếng Anh

Học tiếng Anh qua những câu đố vui là phương pháp học rất tự nhiên mà hiệu quả. Cùng đọc hiểu và trả lời những câu đố sau bằng tiếng Anh nhé! 2. 3. 4. 5. Đáp án: 1.Cái gì rất dễ đến nhưng lại ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Just because someone doesn’t love you the way you want them to, doesn’t mean they don’t love you with all they have. – Unknown Author Nếu một ai đó không yêu bạn như bạn mong muốn, điều đó không có nghĩa là người đó không ...

Truyện cười song ngữ: Parrot Buying (Mua vẹt)

Học tiếng Anh qua truyện cười là một phương pháp học rất thú vị và hiệu quả. Bạn không chỉ cảm thấy thoải mái, thư giãn mà còn bổ sung được cho mình rất nhiều từ mới và cấu trúc. Cùng đọc mẩu truyện cười ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần IV)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...

Học từ vựng qua danh ngôn

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever. – Gandhi Hãy sống như ngày mai sẽ chết. Hãy học như thể sẽ sống suốt đời. Live (v) – /lɪv/: sống Die (v) – /daɪ/ : chết Tomorrow ...

Học từ vựng qua danh ngôn

“The worst way to miss someone is to be sitting right beside them knowing you can’t have them.” – Unknown Author “Nỗi nhớ đau thương nhất là khi ngồi ngay bên cạnh người ấy và biết rằng bạn chẳng bao giờ có được họ.” Worst (adj) ...

Các tên ý nghĩa trong tiếng Anh (phần III)

Mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa đẹp đẽ nào đó dù bất kể là thứ tiếng nào trên thế giới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm thấy tên của mình có ý nghĩa tương tự trong các tên nước ngoài khác. Tiếng ...

10 câu tiếng Anh làm bạn ‘xoắn’ lưỡi

1. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick. Con cừu thứ sáu của vị tù trưởng thứ sáu bị bệnh. 2. Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep, the seven silly sheep Silly Sally shooed shilly-shallied South. Sally ngốc nghếch nhanh chóng xua 7 con ...

End of content

No more pages to load